Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51
CZ-128 00  Praha 2
Městský soud v Praze, C/294040, den zápisu do OR 23.04.2018

IČ: 07064730

DIČ: CZ07064730

Jednatel: Pavol Lukšic

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2301431778/2010

Právní upozornění

Vyloučení odpovědnosti

Všechny informace uvedené na webových stránkách jsou pravdivé a uvedené dle skutečnosti. Creditreform nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené využitím těchto informací.

Odkazy

U odkazových externích stránek se jedná výlučně o cizí obsah. Credistrorm s..ro. nepřebírá žádnou zodopovědnost za ovsahy odkazovaných stránek.

Copyright

Copyrirht Verband der Vereine Creditreform e.V. a Creditreform s.r.o., Praha. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky a grafiky jakožto i ztvárnění a struktura webových stránek Creditreform s.r.o. podléhají ochraně autorských práv a dalších platných zákonů. Reprodukce je možná pouze s výslovným souhlasem Creditreform s.r.o, Česká republika.

Používání Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen: reCAPTCHA). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitím reCAPTCHA chceme zkontolovat, zda zadávání údajů na našich webových stránkách (například v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem re CAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvních webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem webu, nebo pohyby myši provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informování o probíhajících analýzách.

Zpracování dat je založeno na paragrafu 6. odst. 1 písem. f DSGVO. Provozovatel webu má legitimní zájem na ochraně svých webových stránek před zneužitím automatizované špionáže a spamu.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na: www.google.com/intl/en a www.google.com/recaptcha/intro/adroid.thml.