Hospodářské informace

S našimi produkty si uděláte přestavu o ekonomické situaci svých obchodních partnerů. Hospodářské informace nabízíme v rozsahu a jazyce, který si vyberete.

Prověření firem z Česka i z celého světa

Přinášíme Vám přesná a aktuální data o tuzemských i zahraničních obchodních partnerech v jedné databázi dostupné na e-creditreform.cz
Záleží pouze na Vašem výběru, v jaké rozsahu a v jakém jazyce hospodářskou informaci stáhnete. Nabízíme krátké tzv. short reporty, zkrácené kompaktní informace i úplné hospodářské informace se skóringovým hodnocením index bonity.

Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51

CZ 128 00  Praha 2

IČ: 07064730 DIČ: CZ07064730

Creditreform-Bonitaet-Unternehmen-950x503.jpg

Index bonity Creditreform umožňuje rychlé a přehledné posouzení bonity -  tedy i bonity vašich zákazníků a obchodních partnerů. Kromě veřejných dat je pro výpočet vyhodnocována široká škála informací jako např. finanční analýza rozvah a výkazů, oborová rizika, stáří podniku, tržní pozice firmy,  obraty a počty zaměstnanců, zakázková situace a řada dalších. Na tomto základě odhadujeme pravděpodobnost platební neschopnosti v horizontu 12 měsíců. Čím nižší je index bonity, tím lepší je skóring společnosti. Získáte tak fundované posouzení poptávané společnosti a můžete se sebevědomě rozhodnout o poskytnutí úvěrového rámce či dodávce na fakturu.

Index bonity od Creditreformu je unikátním skóringovým nástrojem, který pro české podnikatelské prostředí otestovala (back-testing) a prověřila ratingová agentura Creditreform Rating AG.

Creditreform-Unternehmensinformationen-950x503.jpg

 

Přinášíme Vám službu aktivního monitoringu důležitých změn. Hlídáme Vám podstatné a zásadní změny o kterých Vás obratem informujeme.

csm_Creditreform-Marktanalyse-Kundendaten-950x503_41e4352583.jpg

Každý, kdo transparentně nakládá se finančními informacemi a daty, vytváří důležitý základ pro spolehlivé a udržitelné obchodní vztahy. Mezinárodně platný certifikát bonity Creditreform CrefoZert je potvrzením toho, že společnost disponuje vynikající bonitou, má bezvadné obchodní chování a pozitivní výhled budoucího rozvoje.

Certifikované společnosti prokázaly mimořádnou ekonomickou stabilitu a finanční sílu. To vytváří důvěru – nejen u vašich vlastních zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců, ale také u bank a investorů.

Zapojte se do aktivní finanční komunikace získáním tohoto ocenění pro Vaši firmu. Ukažte doma i v zahraničí, že jste spolehlivým obchodním partnerem.

Bonitní certifikát dodáváme v listiné verzi i v elektronické podobě nebo také formou baneru. Samozřejmostí je české, anglické a německé zpracování.

Kontakty