O nás

Creditreform s.r.o. je mezinárodní společnost s bohatou historií a zkušenostmi

Creditreform v České republice

Společnost Creditreform navázala na 100letou tradici původního německého spolku, který měl své kanceláře v českých zemích již od roku 1890.

A co o nás píše Wikipedie (citujeme z německého textu):

Creditreform byla založena 9. března 1879 v Mohuči skupinou 25 malých podnikatelů a obchodníků jako Asociace pro hotovostní platby Mainz s cílem již neposkytovat úvěr žádnému zákazníkovi, který něco dluží členovi sdružení. Na ochranu před škodlivým půjčováním se spolek 9. srpna 1879 přejmenoval na spolek Creditreform. Nové cíle asociace byly definovány jako ochrana členů před zneužitím úvěru, podpora vymáhání nesplacených pohledávek, reforma úvěrových vztahů a především poskytování bezpečných informací prostřednictvím sítě s ostatními úvěrovými asociacemi na principu reciprocity. Krátce po svém založení existovalo v Německu 15 nezávislých spolků založených na stejné myšlence, které se v roce 1883 spojily pod zastřešující organizaci Verband der Vereine Creditreform e. V. (VVC) sloučeny.

Od roku 1928 byly například informace o ročních tržbách, bilančních číslech, počtu zaměstnanců a kapitálových zdrojích zahrnuty do informací, aby mohli obchodníci a společnosti provádět kontrolu bonity. Během této doby Creditreform zavedl jednotné informační schéma. V roce 1947 se VVC přestěhovala ze Sověty okupovaného Lipska do Neussu. Po ropném šoku v roce 1973 a ukončení pevných směnných kurzů v mezinárodních platebních transakcích se kompetence organizace změnily na včasnou detekci úvěrových rizik. V roce 1979 byla data, která byla dříve dostupná pouze regionálně, sloučena do centrální databáze. Od roku 1990 se také soukromé osoby posuzují podle jejich bonity.

V letech 2009 až 2011 Creditreform zavedl generování informací, které kromě řešení pro úvěrová rozhodnutí v oblasti středního a vysokého rizika nabízí také informační formáty pro úvěrové kontroly s nízkým rizikem. Důležitých je více než 42 milionů potvrzení o platbách z německého registru dlužníků, který je zdrojem platebních zkušeností Creditreform. Kromě toho je k dispozici přibližně 11,8 milionu rozvah pro více než milion společností. Další obsah zahrnuje informace o pravděpodobnosti úpadku společnosti, o investicích a funkcích zúčastněných, jakož i o stavu a historii společnosti. Klíčovým prvkem úvěrových zpráv je úvěrový index, který se používá k měření pravděpodobnosti nesplácení pohledávek. Další novinky byly zpřístupněny v oblasti monitoringu – sledování bonity obchodního partnera v trvalém zákaznickém vztahu.

Od února 2011 Creditreform integroval dále vyvinutou verzi indexu bonity do různých produktových formátů firemních kreditních zpráv. Za tímto účelem byla dále rozpracována metoda výpočtu a informační základna pro index bonity. Spolu s co nejpřesnějšími informacemi o pravděpodobnosti nesplácení příslušné společnosti by měl výsledný index bonity pomoci ještě přesněji odlišit potenciálně ziskové a ztrátové transakce či obchodní partnery. 

Národní společnosti v Rakousku, Bulharsku, Švýcarsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Ukrajině, Itálii, Litvě, Lucembursku, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Slovensku, Velké Británii, Turecku a Číně tvoří "Creditreform International Group". 

Zdroj: Wikipedia