FAQ

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky

 • Jak mohu objednat hospodářskou informaci?

  Jak mohu objednat hospodářskou informaci?

  Vyplněním online formuláře, telefonem nebo zasláním offline objednávky, kterou nám můžete poslat e-mailem. V telefonické nebo offline objednávce je třeba firmu co nejpřesněji specifikovat, nejlépe uvedením IČ. Při online objednávce vybíráte firmu přímo z naší databáze.

 • Jaké jsou ceny hospodářských informací?

  Jaké jsou ceny hospodářských informací?

  Ceny hospodářských informací závisí na termínu dodání hospodářské informace a na zemi, z které objednaná firma pochází. Cenovou nabídku Vám připravíme na požádání.

 • Existují země, o kterých Creditreform neposkytne hospodářské informace?

  Existují země, o kterých Creditreform neposkytne hospodářské informace?

  Neexistují země, ze kterých Creditreform neposkytuje hospodářské informace o firmách. Pokud se jedná o destinaci, kde není kancelář Creditreform, dodají report v obvyklé struktuře smluvní kanceláře.

 • Co je to inkaso pohledávek?

  Co je to inkaso pohledávek?

  Termín inkaso pohledávek je obecně používán pro inkasování pohledávek třetí strany.Třetí stranou se rozumí věřitel, který pohledávky nevymáhá sám, ale pro tuto činnost si najímá inkasní agenturu. Creditreform se specializuje na správu pohledávek – tedy na realizaci rychlých a efektivních postupů tak, aby pohledávky věřitelů byly uhrazeny mimosoudní cestou v co nejkratším termínu. U laické veřejnosti je činnost inkasních agentur označována jako "vymáhání dluhů", avšak tento pojem má negativní a pejorativní nádech a zejména neobsahuje všechny činnosti inkasní agentury.

 • Jaké informace jsou zapotřebí pro předání pohledávky inkasní agentuře?

  Jaké informace jsou zapotřebí pro předání pohledávky inkasní agentuře?

  V první řadě musí věřitel s inkasní agenturou uzavřít smluvní vztah (Smlouva o spolupráci, Mandátní smlouva, Objednávka služeb apod.). Dále jsou zapotřebí zejména: popis původu pohledávky (faktura, nájemné apod.), data o dlužníkovi, výše a splatnost pohledávky.

 • Je možné předat i jednu pohledávku?

  Je možné předat i jednu pohledávku?

  Creditreform se specializuje na služby firmám, proto nabízíme inkaso i jednotlivých pohledávek pro firemní zákazníky. Služby pro segment C2C (např. půjčky mezi fyzickými osobami, vymáhání dlužného nájemného apod.) neprovádíme.

 • Jakými pravidly je vázán Creditreform při inkasu pohledávek po splatnosti?

  Jakými pravidly je vázán Creditreform při inkasu pohledávek po splatnosti?

  Pro zahájení inkasního řízení musí být splněny následující podmínky:

  • Pohledávka musí být splatná.  To znamená, že dohodnutá lhůta splatnosti byla překročena.
  • Dlužník musí být v prodlení a byl informován o tom, že jeho závazek je v prodlení.
  • Pohledávka nesmí být sporná. Creditreform přebírá k inkasnímu řízení pouze takové pohledávky, které nebyly věrohodně zpochybněny. Například nesmí být předem známo, že dlužník reklamoval vadu díla či dodávky již předáním pohledávky k inkasu.

 • Je možné předat k inkasu i soudně řešené pohledávky?

  Je možné předat k inkasu i soudně řešené pohledávky?

  Takové pohledávky, o nichž probíhá soudní řízení nebo je má ve správě exekutor, Creditreform k inkasu nepřebírá. Creditreform může převzít za speciálních podmínek ty pohledávky, na které existuje „titul“ (pravomocné soudní rozhodnutí) a nebo prošly neúspěšným exekučním procesem.

 • Co je nutné pro získání přístupu k on-line službám Creditreform?

  Co je nutné pro získání přístupu k on-line službám Creditreform?

  Přístup do databáze je možný pouze pro klienty Creditreform. Každý klient obdrží heslo, na jehož základě má do databáze Creditreform online přístup kdykoli a odkudkoli. Heslo může mít i více pracovníků z jedné společnosti.

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Oldřichova 97/51 
CZ-128 00 Praha 2
Tel.:    +420 221 228 030

Městský soud v Praze, C/294040, den zápisu do OR: 23.04.2018

IČ: 07064730
DIČ: CZ07064730

Základní kapitál: 500.000,- Kč

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2301431778 / 2010

info@creditreform.cz
www.creditreform.cz

Contact